SUPORT TÈCNIC PER LA ENGINYERIA i PROFESSIONALS DEL SECTOR ELÈCTRIC

 Programació:

Programació  d' autòmats i relés programables omron (Compactes, modulars i de   

bastidor).  Terminals  d' operador (Tàctils,  de  teclat o amb PLC integrat). Targetes

de comunicació (Ethernet, Devicenet, Compobus, etc.). Sistemes SCADA.

 Implementació elèctrica:

Automatitzacions industrials i manteniment eléctric  en  general. Armaris  de  control.

Variadors  de freqüència. Arrencadors estàtics.Telemetria industrial. Parametrització

d'equips de regulació i control.

                                                                                                

   Dades de contacte:                                                                                                               

Eduard Tarragona Puig

P/ Portalnou, 1 - 25740 - Ponts (Lleida)

Telf.  973 460 262  -  639 341 775  -  618 589 597

epro@epro.es