Traducción.

PROGRAMACIÓ PLCs:

 • Posta en marxa de maquinaria industrial, automatització de granges, regs, molins, plantes d' àrids, etc.
 • Aplicacions personalitzades a les necessitats del client, cobrint desde petites automatit-zacions fins aplicacions que requereixen més capacitat de procés i punts de E/S.
 • Copies de seguretat i recuperació de programes.
 • Manteniment i reparació d' autòmats Omron:

TERMINALS D' OPERADOR (HMI):

 • Programació d' aplicacions per a terminals d' operador (HMI).

 • Pantalles tàctils o amb tecles de funció.

 • Copies de seguretat i recuperació de programes.

 • Avantatges i possibilitats:

- Control de l' aplicació desde el terminal.                                                                                        - Monitorització de dades en temps real.                                                                                          - Ajust dels paràmetres de l' aplicació.                                                                                             - Missatges d' alarma.                                                                                                                            - Visualització de gràfiques.

 

 SISTEMES SCADA:

 • Programació de sistemes SCADA.

 • Disponible amb versió reduïda (Fins a 15 PLCs - 500 punts E/S) o completa (Fins a 256 PLCs - 8000 punts E/S). 

 • Avantatges i possibilitats:                                                                                                                 

- Control de l' aplicació desde l' ordenador.                                                                                     - Control remot  de l' aplicació.                                                                                                            - Monitorització de dades en temps real.                                                                                           - Ajust dels paràmetres de l' aplicació.                                                                                             - Missatges d'alarma.                                                                                                                             - Visualització de gràfiques.                                                                                                                 - Registre de dades.