PROGRAMACIÓ PLCs:

 • Posta en marxa de maquinaria industrial, automatització de granges, regs, molins, plantes d' àrids, etc.
 • Aplicacions personalitzades a les necessitats del client, cobrint desde petites automatit-zacions fins aplicacions que requereixen més capacitat de procés i punts de E/S.
 • Copies de seguretat i recuperació de programes.
 • Manteniment i reparació d' autòmats Omron:


TERMINALS D' OPERADOR (HMI):

 • Programació d' aplicacions per a terminals d' operador (HMI).

 • Pantalles tàctils o amb tecles de funció.

 • Copies de seguretat i recuperació de programes.

 • Avantatges i possibilitats:

- Control de l' aplicació desde el terminal.

- Monitorització de dades en temps real.

- Ajust dels paràmetres de l' aplicació. 

- Missatges d'alarma.

- Visualització de gràfiques.


 

SISTEMES SCADA:

 • Programació de sistemes SCADA.

 • Disponible amb versió reduïda (Fins a 15 PLCs - 500 punts E/S) o completa (Fins a 256 PLCs - 8000 punts E/S). 

 • Avantatges i possibilitats:                                                                                                                 

- Control de l' aplicació desde l' ordenador.

- Control remot  de l' aplicació. 

- Monitorització de dades en temps real.

- Ajust dels paràmetres de l' aplicació.

- Missatges d'alarma.

- Visualització de gràfiques.

- Registre de dades.