PROGRAMACIÓ PLC

Programació de tota la gama de PLC's OMRON que puguin ser programats des del software CX-Programmer. Aquests, engloben tota la família CP, CJ, CS i CQ, de PLC's OMRON.

No obstant, també podem realitzar modificacions o creació de noves instal·lacions amb d'altres tipus de PLC's, si així es desitja.PROGRAMACIÓ HMI

Programació de terminals d'operador(HMI) WEINTTEK i OMRON. Des de petites aplicacions fins a la creació de sinòptics de tot un procés, monitorització i històrics de dades, representació d'alarmes, accés remot des de internet, generació d'avisos des del e-mail, etc.
PROGRAMACIÓ SCADA

Programació de sistemes de supervisió i adquisició de dades (SCADA) desenvolupats a través del CX-Supervisor. Creació de sinòptics de tota la instal·lació, monitorització i històrics de dades, representació d' alarmes, accés remot des de internet, generació d' avisos des del e-mail, etc.