Traducción.

 Variadors de freqüència i arrancadors estàtics:                                                                                      

  • Posta en marxa de variadors de freqüència i arrancadors estàtics. 

  • Configuració per a posibles ampliacions com el control d' un segon motor, control de la velocitat desde potenciometre, etc. 

  • Manteniment i reparació de variadors de freqüència, arrancadors estàtics i equips de regulació industrial en general.

              

Amaris de conrol:                                                                                                                                               

  • Posta en marxa de armaris de control.

  • Ampliacions de l' automatizació.

  • Reparació dels mecanismes de protecció i control.