EXEMPLE SCADA COMPRESSORS

Ampliar l' imatge.                                                         

EXEMPLE SCADA GRUP DE PRESSIÓ AIGUA SANITÀRIA

Ampliar l' imatge.                                            

Ampliar l' imatge.                                           

 PALETITZADOR AUTOMATIC

Ampliar l' imatge.                                           

EXEMPLE SCADA ENSACADORA

Ampliar l' imatge.                                            

EXEMPLE SCADA GRANJA D' ENGREIX

Ampliar l' imatge.                                           

POSIBLITATS DE LA UNITAT DE CONTROL 

Ampliar l' imatge.                                                             

L’automatització de granges per mitja d’un PLC ofereix un gran nombre de possibilitats per controlar els equips que si troben habitualment, (regulació de finestres, alimentador de pinso, climatització, etc.). A més de la recollida i transmissió de dades sense necessitat de massa dispositius addicionals, es poden conèixer els consums de pinso, electricitat, aigua, combustible o els nivells, del silo de pinso, dipòsit d’aigua, tanc de combustible, fosa de purins, etc.

Les alarmes com, la ruptura del tub de pinso o bolcat de coms, fugues d’aigua, evasió d’animals, intrusions, fallades de motors, nivells crítics del silo de pinso o dipòsit d’aigua, etc. Totes elles poder ser comunicades a un telèfon mòbil u ordinador, (local o remot).

Tots els mòduls de control incorporen un sistema d’activació manual d’equips, per afrontar les improbables averies del PLC ja que la unitat disposa de protecció contra sobre tensions, condensació interna i sobre tot una electrònica capaç de funcionar sense problemes en les més severes condicions com s’ha demostrat.

EXEMPLE SCADA MOLÍ D'OLI.

Ampliar l' imatge. 

   

Ampliar l' imatge.